Mariam Rguibi

Onko harrastustakuu pelkkää populismia?

Harrastukset tuovat iloa elämään. Erityisen tärkeitä ne ovat nuorille ja lapsille, jotka pääsevät kehittämään itseään turvallisessa ympäristössä. Olen edelleen kiitollinen niistä harrastuksista, joihin sain lapsena osallistua. Sain toteuttaa itseäni ja opetella omatoimisuutta ja vastuunottoa turvallisessa ympäristössä välittävien aikuisten ohjauksessa. 

Koska minulla on omakohtaista kokemusta harrastusten positiivisista vaikutuksista jätin viime lokakuussa kuntalaisaloitteen, jonka tavoitteena on taata paremmat harrastusmahdollisuudet kaikille helsinkiläisille lapsille myös siinä tapauksessa, ettei heidän perheensä pysty syystä tai toisesta harrastamista tukemaan. (Aloitteen voi edelleen allekirjoittaa.)

Politiikassa kaikki ei aina onnistu, ja valitettavasti aloite ei tähän mennessä ole kerännyt juurikaan allekirjoituksia. Aiheesta käymissäni keskusteluissa kävikin nopeasti ilmi, että yllättävän moni suhtautuu mihin tahansa puheeseen harrastusmahdollisuuksien parantamisesta kyynisesti. Suoraan sanoen sitä pidetään joko halpahintaisena populistisena hömppänä tai räikeänä ääntenkalasteluyrityksenä. Tämä on hirveä sääli, sillä lasten harrastusmahdollisuuksien parantamiselle on olemassa aito tarve. Sillä on myös laajempi yhteiskunnallinen merkitys. Harrastukset auttavat tutkitusti lapsia pysymään terveempinä ja kasvattavat sosiaalista ja henkistä pääomaa. Toisin sanoen harrastukset auttavat lasta kasvamaan osaksi ympäröivää yhteiskuntaa. 

Harrastustoiminnan tukeminen onkin paitsi oikein, myös järkevää. Nuorten syrjäytyminen on kallis ja monimutkainen yhteiskunnallinen ongelma. Sitä ei ratkaista ensisijaisesti eikä pelkästään harrastusmahdollisuuksia parantamalla, mutta ne ovat tärkeä osa sitä ennalta ehkäisevää työtä, jota lasten ja nuorten syrjäytymisen torjunta vaatii. 

Tutkimusten mukaan perheen taloudellinen tilanne vaikuttaa suoraan lasten harrastusmahdollisuuksiin ja harrastusten kustannukset ovat nousseet viime vuosina. Opetus- ja kulttuuriministeriön tuoreen selvityksen mukaan lasten ja nuorten arki on polarisoitunut ja lapsiköyhyys on yleistynyt. Harrastamisen lopettaminen tai aloittamatta jättäminen harrastamisen korkeiden kustannusten vuoksi kiihdyttää terveys- ja hyvinvointierojen kasvua. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan lapsuuden ja nuoruusajan liikuntaerot ovat merkittävä tekijä kansanterveyden kannalta, ja lapsuuden aikainen liikunta-aktiivisuus on yhteydessä liikunnan harrastamiseen aikuisena. 

Erityisen huolestuttava tieto on, että kolmannes vuoden 2015 Nuorisobarometriin vastanneista nuorista oli jättänyt harrastuksen aloittamatta sen kalleuden takia. Vieraskielisten lasten ryhmässä luku oli vieläkin korkeampi, heistä harrastuksen oli samasta syystä jättänyt aloittamatta lähes puolet. Tutkimuksen mukaan nuoret, jotka ovat joutuneet luopumaan harrastuksesta rahanpuutteen takia tai eivät ole samasta syystä voineet aloittaa lainkaan harrastusta, tapaavat ystäviään selvästi muita harvemmin. Tämä on huolestuttava kehityssuunta, jonka korjaamisessa on roolinsa niin työllisyystilanteen parantamisen kaltaisilla laajemilla muutoksilla kuin urheiluseurojen ja muiden harrastusjärjestöjen ruohonjuuritasolla tekemällä aktiivisella työllä. 

Voivatko kuntapäättäjät sitten oikeasti tehdä asialle mitään? Vastaus on, että paljonkin.  Kaupunki voisi esimerkiksi ottaa käyttöön ns. harrastustakuun ja tarjota jokaiselle helsinkiläiselle lapselle mahdollisuuden vähintään yhteen harrastukseen. Tämä voitaisiin toteuttaa joko tarjoamalla laadukasta ja kattavaa kerho- ja harrastustoimintaa koulupäivän jälkeen tai vaihtoehtoisesti kaupungin harkinnanvaraisesti myöntämien harrastusseteleiden avulla. Lisäksi kaupunginvaltuusto voi vaikuttaa siihen, että esimerkiksi koulut ja muut kunnan tilat ovat joustavasti erilaisten harrastusryhmien käytettävissä iltaisin. Nämä eivät lopulta ole kovin hankalia tai mahdottoman kalliita asioita toteuttaa, tarvitaan vain poliittista tahtoa niiden läpi viemiseen.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat